Newslettery i alerty

Zmiany w ochronie danych osobowych pracowników

25 września 2017 r
W związku z obowiązkiem wdrożenia rozporządzenia RODO, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 września 2017 r. m.in. projekt przepisów wprowadzających nową ustawę o ochronie danych osobowych. Jedną z planowanych zmian jest nowelizacja Kodeksu Pracy („KP”), która pozwoli pracodawcy na szersze niż dotychczas pozyskiwanie danych osobowych pracowników. więcej

REIT-y się opóźnią

20 września 2017
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że Ustawa o polskich REIT-ach opóźni się i nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. tak jak pierwotnie planowano. Co więcej, polskie REIT-y będą mogły inwestować wyłącznie w projekty mieszkaniowe. więcej

Przekształcenie transgraniczne łatwiejsze również dla polskich spółek?

15 sierpnia 2017
Przekształcenie transgraniczne jest procesem, który pozwala na zmianę formy prawnej w ramach różnych krajów przy zachowaniu ciągłości działalności danego podmiotu. Z biznesowego punktu widzenia mechanizm ten wydaje się atrakcyjny, jednak obecnie na gruncie prawa polskiego w zasadzie brak jest przepisów, które regulowałby tę kwestię w jasny, jednoznaczny sposób. więcej

Nowy właściciel nieruchomości odpowiada za drzewa wycięte przez poprzednika

29 sierpnia 2017
W dniu 17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, o której informowaliśmy już Państwa we wcześniejszych alertach. Nowe przepisy m.in. nakładają na nabywcę nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty z tytułu usunięcia drzew dokonanego przez poprzedniego właściciela, nawet jeśli o dokonanej wycince nie wiedział. więcej

Rząd planuje kolejne zmiany w Kodeksie spółek handlowych

4 sierpnia 2017
W dniu 27 lipca br. Rada Ministrów przedstawiła główne założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Kluczowe zmiany obejmą przepisy m.in. w prawie handlowym. więcej

Sąd Najwyższy zabrał głos w sprawie kłopotliwego podziału budynku

1 sierpnia 2017
W dniu 22 czerwca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 23/17 wydał uchwałę, w której uznał, że podział nieruchomości zabudowanej budynkiem może nastąpić przez zobowiązanie współwłaścicieli do wykonania prac adaptacyjnych i nałożenia na nich stosownych zakazów lub nakazów w postanowieniu znoszącym współwłasność nieruchomości. więcej

Grunty Poczty Polskiej i PKP trafią do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

27 lipca 2017
W dniu 20 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. KZN, działający jako tzw. bank ziemi, ma pozwolić na budowę mieszkań na gruntach Skarbu Państwa. Celem ustawy jest zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem – w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę. więcej

Warszawa oferuje mieszkańcom tanie uwłaszczenie

25 lipca 2017
W dniu 4 lipca weszła w życie Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr L/1217/2017 w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności („Uchwała"). Zapisy Uchwały mogą przynieść Warszawiakom sporo korzyści, ale i wprowadzić nie lada zamieszanie. więcej

Miasto z prawem pierwokupu mieszkań na zreprywatyzowanych terenach

12 lipca 2017
Inwestorzy, którzy zdecydują się budować i sprzedawać lokale na zreprywatyzowanych gruntach powinni zawierać z klientami warunkowe umowy sprzedaży. Bezwarunkowe umowy mogą natomiast zostać uznane za nieważne. więcej

Nowa wersja projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

28 czerwca 2017
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło nową wersję projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność („Projekt”), proponując modyfikację pierwotnych założeń, o których pisaliśmy we wcześniejszych alertach. Zasadniczą zmianą proponowaną w ramach nowego Projektu, jest włączenie w zakres przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa nie tylko gruntów pod blokami, ale także nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. W odniesieniu do bloków autorzy dodali jednocześnie warunek, zgodnie z którym w budynku musi znajdować się co najmniej jeden lokal mieszkalny będący we własności. więcej