Newslettery i alerty

KRS na miarę XXI w.?

16 listopada 2017
Rząd przyjął zmiany, które mają przenieść Krajowy Rejestr Sądowy w XXI wiek. Rejestr ma się stać w pełni elektroniczny, co w praktyce oznacza, że wszystkie wnioski do sądu rejestrowego będą składane przez Internet, a akta rejestrowe spółek mają być dostępne online. Czy proponowana zmiana faktycznie uprości postępowanie rejestrowe? więcej

Zakończenie konsultacji społecznych projektu przepisów wdrażających ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

9 listopada 2017
Zgłoszeniem szeregu uwag zakończyły się trwające miesiąc konsultacje projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych implementującej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Projekt wzbudził sporo wątpliwości, odnośnie których największą liczbę uwag zgłosiła Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa. więcej

Możliwość potwierdzenia wadliwej czynności przez spółkę – ta i inne zmiany w kodeksie spółek handlowych coraz bliżej

30 października 2017
Pojawił się już projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Przewiduje on wiele istotnych zmian również w przepisach Kodeksu spółek handlowych („ksh”), w tym m.in. możliwość potwierdzenia przez spółkę czynności prawnych dokonanych w jej imieniu przez organ z przekroczeniem umocowania lub przez osobę niebędącą jej organem. Praktyka pokazała, że wiele dotychczasowych regulacji przewidzianych tym kodeksem jest niejasnych i niejednolicie interpretowanych przez orzecznictwo oraz doktrynę prawa handlowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z zaproponowanych zmian, jednak ze względu na ich dużą ilość, bez dokonywania ich szczegółowej oceny. więcej

Przepadek przedsiębiorstwa i konfiskata rozszerzona - nowe narzędzia w postępowaniu karnym

25 października 2017
Możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa przy przestępstwach, których sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości wprowadził do Kodeksu Karnego ustawodawca ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 marca 2017 r. (wejście w życie: 27 kwietnia 2017 r.). W takiej sytuacji sąd karny będzie mógł również zastosować instytucję tzw. konfiskaty rozszerzonej. Doniesienia medialne nie pozostawiają złudzeń: organy będą chętnie sięgać po nowe, atrakcyjne narzędzia. więcej

Planowane zmiany w procesie inwestycyjnym

25 października 2017
Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowe przepisy mające przyspieszyć inwestycje budowlane zostały właśnie skierowane do publicznych konsultacji. więcej

Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych już gotowy

12 października 2017
Nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych pracowników, umożliwienie stosowania biometrii przez pracodawców i krótszy czas postępowań kontrolnych – to tylko kilka zmian, które znalazły się w udostępnionym 12 września projekcie Ustawy o ochronie danych osobowych. Dokument ten nowelizuje ponad 130 innych aktów prawnych, a dzięki jego wprowadzeniu Polska stanie się pierwszym państwem w Unii Europejskiej, które wdrażając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ma wpływ na krajowy system prawny. więcej

Zmiany w ochronie danych osobowych pracowników

25 września 2017 r
W związku z obowiązkiem wdrożenia rozporządzenia RODO, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 września 2017 r. m.in. projekt przepisów wprowadzających nową ustawę o ochronie danych osobowych. Jedną z planowanych zmian jest nowelizacja Kodeksu Pracy („KP”), która pozwoli pracodawcy na szersze niż dotychczas pozyskiwanie danych osobowych pracowników. więcej

REIT-y się opóźnią

20 września 2017
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że Ustawa o polskich REIT-ach opóźni się i nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. tak jak pierwotnie planowano. Co więcej, polskie REIT-y będą mogły inwestować wyłącznie w projekty mieszkaniowe. więcej

Przekształcenie transgraniczne łatwiejsze również dla polskich spółek?

15 sierpnia 2017
Przekształcenie transgraniczne jest procesem, który pozwala na zmianę formy prawnej w ramach różnych krajów przy zachowaniu ciągłości działalności danego podmiotu. Z biznesowego punktu widzenia mechanizm ten wydaje się atrakcyjny, jednak obecnie na gruncie prawa polskiego w zasadzie brak jest przepisów, które regulowałby tę kwestię w jasny, jednoznaczny sposób. więcej

Nowy właściciel nieruchomości odpowiada za drzewa wycięte przez poprzednika

29 sierpnia 2017
W dniu 17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, o której informowaliśmy już Państwa we wcześniejszych alertach. Nowe przepisy m.in. nakładają na nabywcę nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty z tytułu usunięcia drzew dokonanego przez poprzedniego właściciela, nawet jeśli o dokonanej wycince nie wiedział. więcej