Newslettery i alerty

Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

27 czerwca 2018
Od kilkunastu miesięcy trwały intensywne prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, o czym pisaliśmy w poprzednich alertach. Za koordynację projektu odpowiadało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. więcej

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe na nowe obowiązki?

27 czerwca 2018
W dniu 13 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa), która zastąpi ustawę dotychczas obowiązującą. Ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków i mechanizmów mających gwarantować efektywne i skuteczne jej wykonanie, a także określa nowe kategorie instytucji obowiązanych do jej stosowania. więcej

Zmiany zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

30 maja 2018
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło projekt ustawy z dnia 25 maja 2018 r., o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Planowane zmiany znacząco ułatwiają organom ścigania prowadzenie postępowań wobec podmiotów gospodarczych, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność finansową za działania osób fizycznych reprezentujących te podmioty. więcej

Rząd przedstawił nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

29 maja 2018
25 maja br. Rząd zaprezentował zmieniony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). W stosunku do poprzedniej wersji projektu istotnej zmianie uległy zasady dotyczące oszczędzania przez osoby zarabiające najmniej oraz ustalania sankcji dla pracodawców. więcej

Już dziś wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

25 maja 2018
25 maja 2018 r. jest kluczowym dniem dla polskich przedsiębiorców. Od dziś zaczęły obowiązywać unijne przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. przygotowanej przez rząd. więcej

Ważne zmiany w sprawie przedawnienia roszczeń

24 maja 2018
Prace w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw dobiegły końca. Nowelizacja zakłada skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń. Projektowane rozwiązanie ma mieć charakter dyscyplinujący dla stron stosunków prawnych. więcej

Prosta spółka akcyjna ułatwieniem dla startupów

21 maja 2018
Pod koniec zeszłego tygodnia, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości opublikowało nowy projekt zmian Kodeksu spółek handlowych zakładający powstanie nowej rodzaju spółki kapitałowej - Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Wprowadzenie nowej instytucji ma być ukłonem w stronę polskich startupów; dzięki PSA ma być możliwe rozpoczęcie działalności bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych. więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych będzie gotowa na czas? Sejm przyjął rządowy projekt bez większych poprawek

11 maja 2018
Podczas wczorajszego posiedzenia Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych. W przyjętym brzmieniu ustawy uwzględniono kilka poprawek, dotyczących w szczególności ograniczenia regulacji związanych z obowiązkiem przechowywania i niszczenia nagrań monitoringu wizyjnego wyłącznie do nagrań zawierających dane osobowe. W pozostałym zakresie projekt został uchwalony bez zasadniczych zmian. więcej

OZE - planowane zmiany

19 kwietnia 2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (według stanu na 6 marca 2018 r.) trafił pod koniec marca do Sejmu, gdzie od 11 kwietnia 2018 r. znajduje się na etapie I czytania w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Z uwagi na obowiązek rozstrzygnięcia wszystkich aukcji do 30 czerwca 2021 r. (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej) oraz przeprowadzenia co najmniej jednej aukcji rocznie, istnieje szansa na przyspieszenie prac nad projektem w celu ogłoszenia następnej aukcji jeszcze w 2018 r. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany objęte projektem. więcej

Nowa konstytucja dla przedsiębiorców

10 kwietnia 2018
Konstytucja Biznesu wprowadza pakiet pięciu ustaw (tzw. „pakiet Morawieckiego”) mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najistotniejszą ustawą jest Prawo przedsiębiorców, regulujące najważniejsze zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Zastąpi ona dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. więcej