Newslettery i alerty

OZE - planowane zmiany

19 kwietnia 2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (według stanu na 6 marca 2018 r.) trafił pod koniec marca do Sejmu, gdzie od 11 kwietnia 2018 r. znajduje się na etapie I czytania w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Z uwagi na obowiązek rozstrzygnięcia wszystkich aukcji do 30 czerwca 2021 r. (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej) oraz przeprowadzenia co najmniej jednej aukcji rocznie, istnieje szansa na przyspieszenie prac nad projektem w celu ogłoszenia następnej aukcji jeszcze w 2018 r. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany objęte projektem. więcej

Nowa konstytucja dla przedsiębiorców

10 kwietnia 2018
Konstytucja Biznesu wprowadza pakiet pięciu ustaw (tzw. „pakiet Morawieckiego”) mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najistotniejszą ustawą jest Prawo przedsiębiorców, regulujące najważniejsze zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Zastąpi ona dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. więcej

Powrót Polskich REIT-ów

6 kwietnia 2018
Ministerstwo Finansów wznowiło prace nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), które mają stanowić okrojoną wersję REIT-ów. Co ciekawe, wpisuje się to też w obecną ożywioną dyskusję na rynku na temat inwestycji w sektor mieszkań na wynajem, któremu to zagadnieniu poświęciliśmy zeszłotygodniową konferencję REMeeting. więcej

Nowy partner odpowiedzialny za Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych w kancelarii Crido Legal

4 kwietnia 2018
Do kancelarii prawnej Crido Legal dołączył radca prawny Bartosz Tomaszewski, który będzie pełnił funkcję partnera odpowiedzialnego za Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych. Jego szerokie doświadczenie w obszarze IP, RODO i nowych technologii będzie stanowiło dopełnienie usług świadczonym klientom Crido nie tylko w obszarze prawa, ale i doradztwa biznesowego oraz zarządzania innowacjami. więcej

Samozatrudniony jako etatowy pracownik

30 marca 2018
W wyroku z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. II UK 711/16, Sąd Najwyższy uznał za etatowego pracownika kobietę świadczącą usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Przedmiotowe orzeczenie może mieć ogromny wpływ na tysiące samozatrudnionych stale współpracujących z jedną firmą i świadczących usługi w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę. więcej

Kurator i prokurent – nowa odsłona dotychczasowych instytucji

21 marca 2018
Nowości w funkcjonowaniu spółek ciąg dalszy - zmieniają się przepisy dotyczące niektórych osób reprezentujących spółkę. Od 15 marca br. rozszerzone zostały kompetencje i rola kuratora, natomiast od 1 października br. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące prokurentów więcej

Informatyzacja rejestru KRS – pierwsze zmiany od jutra

14 marca 2018
Już 15 marca b.r. wchodzi w życie rewolucyjna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z perspektywy spółek, jedną z ważniejszych zmian będzie nowy sposób składania rocznych sprawozdań finansowych. więcej

Rząd proponuje nową formę oszczędzania na emeryturę

20 lutego 2018
Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowe rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania, mającego zastąpić obecnie stosowane pracownicze programy emerytalne (PPE). więcej

Zakup mieszkania będzie bezpieczniejszy

5 lutego 2018
UOKiK rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej). Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zapewnienie lepszej ochrony wpłat konsumentów na poczet przyszłych mieszkań. więcej

Kłód pod nogi ciąg dalszy, czyli w oczekiwaniu na aukcje OZE w 2018 roku

2 lutego 2018
W dniu 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska („KE”) zatwierdziła polski system wspierania energii ze źródeł odnawialnych („OZE”; decyzja w sprawie SA.43697). W ocenie KE, zatwierdzony system ma sprzyjać rozwojowi różnych technologii OZE oraz pomóc Polsce w zwiększeniu udziału energii z OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i osiągnięciu przyjętego celu klimatycznego. więcej