Newslettery i alerty

Prosta spółka akcyjna ułatwieniem dla startupów

21 maja 2018
Pod koniec zeszłego tygodnia, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości opublikowało nowy projekt zmian Kodeksu spółek handlowych zakładający powstanie nowej rodzaju spółki kapitałowej - Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Wprowadzenie nowej instytucji ma być ukłonem w stronę polskich startupów; dzięki PSA ma być możliwe rozpoczęcie działalności bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych. więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych będzie gotowa na czas? Sejm przyjął rządowy projekt bez większych poprawek

11 maja 2018
Podczas wczorajszego posiedzenia Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych. W przyjętym brzmieniu ustawy uwzględniono kilka poprawek, dotyczących w szczególności ograniczenia regulacji związanych z obowiązkiem przechowywania i niszczenia nagrań monitoringu wizyjnego wyłącznie do nagrań zawierających dane osobowe. W pozostałym zakresie projekt został uchwalony bez zasadniczych zmian. więcej

OZE - planowane zmiany

19 kwietnia 2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (według stanu na 6 marca 2018 r.) trafił pod koniec marca do Sejmu, gdzie od 11 kwietnia 2018 r. znajduje się na etapie I czytania w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Z uwagi na obowiązek rozstrzygnięcia wszystkich aukcji do 30 czerwca 2021 r. (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej) oraz przeprowadzenia co najmniej jednej aukcji rocznie, istnieje szansa na przyspieszenie prac nad projektem w celu ogłoszenia następnej aukcji jeszcze w 2018 r. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany objęte projektem. więcej

Nowa konstytucja dla przedsiębiorców

10 kwietnia 2018
Konstytucja Biznesu wprowadza pakiet pięciu ustaw (tzw. „pakiet Morawieckiego”) mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najistotniejszą ustawą jest Prawo przedsiębiorców, regulujące najważniejsze zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Zastąpi ona dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. więcej

Powrót Polskich REIT-ów

6 kwietnia 2018
Ministerstwo Finansów wznowiło prace nad projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), które mają stanowić okrojoną wersję REIT-ów. Co ciekawe, wpisuje się to też w obecną ożywioną dyskusję na rynku na temat inwestycji w sektor mieszkań na wynajem, któremu to zagadnieniu poświęciliśmy zeszłotygodniową konferencję REMeeting. więcej

Nowy partner odpowiedzialny za Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych w kancelarii Crido Legal

4 kwietnia 2018
Do kancelarii prawnej Crido Legal dołączył radca prawny Bartosz Tomaszewski, który będzie pełnił funkcję partnera odpowiedzialnego za Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych. Jego szerokie doświadczenie w obszarze IP, RODO i nowych technologii będzie stanowiło dopełnienie usług świadczonym klientom Crido nie tylko w obszarze prawa, ale i doradztwa biznesowego oraz zarządzania innowacjami. więcej

Samozatrudniony jako etatowy pracownik

30 marca 2018
W wyroku z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. II UK 711/16, Sąd Najwyższy uznał za etatowego pracownika kobietę świadczącą usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Przedmiotowe orzeczenie może mieć ogromny wpływ na tysiące samozatrudnionych stale współpracujących z jedną firmą i świadczących usługi w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę. więcej

Kurator i prokurent – nowa odsłona dotychczasowych instytucji

21 marca 2018
Nowości w funkcjonowaniu spółek ciąg dalszy - zmieniają się przepisy dotyczące niektórych osób reprezentujących spółkę. Od 15 marca br. rozszerzone zostały kompetencje i rola kuratora, natomiast od 1 października br. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące prokurentów więcej

Informatyzacja rejestru KRS – pierwsze zmiany od jutra

14 marca 2018
Już 15 marca b.r. wchodzi w życie rewolucyjna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z perspektywy spółek, jedną z ważniejszych zmian będzie nowy sposób składania rocznych sprawozdań finansowych. więcej

Rząd proponuje nową formę oszczędzania na emeryturę

20 lutego 2018
Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowe rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania, mającego zastąpić obecnie stosowane pracownicze programy emerytalne (PPE). więcej