Newslettery i alerty

Nowelizacja prawa własności przemysłowej ma znaczenie dla zarządców galerii handlowych

25 października
Procedowany obecnie projekt zmian do ustawy prawo własności przemysłowej może mieć kluczowe znaczenie również dla rynku zarządców galerii handlowych. Wynika to z propozycji nowelizacji art. 296 ust.3, który zakłada możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary niepochodzące od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. więcej

Na Mikołajki będzie można kupić prezent w sklepie on-line w każdym sklepie na terenie UE

25 października 2018
Od 3 grudnia 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302, niezgodne z prawem będzie blokowanie geograficzne, czyli różnicowanie warunków płatności ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta lub siedziby przedsiębiorcy. więcej

Aniołowie biznesu a Fundusze PE/VC

12 październik 2018
Różnorodność możliwości pozyskania finansowania dla działalności startupów w Polsce zachęca do bliższego przyjrzenia się przesłankom inwestycyjnym, którymi kierują się podmioty dokonujące inwestycji. Zainspirowani najnowszymi badaniami w tej dziedzinie przeprowadzanymi przez profesora Douglasa Cumminga z Florida Atlantic University oraz dr Minjie Zhang z University of Windsor postanowiliśmy przybliżyć temat inwestycji dokonywanych przez aniołów biznesu oraz fundusze Private Equity (PE) (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy typu Venture Capital (VC)). O tym, jak ważnym jest pozyskanie właściwego źródła finansowania przekonać się z pewnością może szybko rosnąca grupa przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu, najczęściej poprzez rozpoczęcie działalności w ramach startupów. Obecny rynek oferuje szereg możliwości pozyskania środków na rozwój prowadzonego projektu, z czego w ostatnim czasie zdecydowaną popularność zdobywają inwestycje związane z uczestnictwem aniołów biznesu oraz funduszy PE (a w ich ramach w szczególności funduszy VC). więcej

Czy można zamieszczać cudze zdjęcia na własnej stronie internetowej?

3 października 2018
Jak to jest z tymi zdjęciami – czy zgranie cudzych udostępnionych publicznie zdjęć na własny serwer i ich udostępnianie na stronie jest zgodne z prawem? Czy takie działanie stanowi naruszenie praw wyłącznych uprawnionego z autorskich praw majątkowych? więcej

Postępowanie gospodarcze dla przedsiębiorców powraca do łask

3 października 2018
Trwają prace nad zgłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt Ustawy”). Projekt Ustawy przewiduje szereg istotnych zmian mających na celu usprawnienie, uproszczenie i przede wszystkim przyspieszenie postępowań toczących się przed sądem cywilnym. Zmiany dosięgną również przedsiębiorców. więcej

Rozwiązanie kilku wątpliwości praktycznych dotyczących funkcjonowania spółek

3 października 2018
Pod koniec września Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Oprócz licznych uproszczeń podatkowych, projektowana nowela wprowadza także zmiany, które rozstrzygają często pojawiające się w praktyce oraz orzecznictwie wątpliwości dotyczące funkcjonowania spółek handlowych. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych zmian. więcej

Dyscyplinarka za Facebooka?

25 września 2018
Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz przestrzeganie czasu pracy. W dobie ogromnej popularności komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych i poczty elektronicznej, pracodawcy coraz częściej zmuszeni są analizować, czy używanie nowoczesnych środków komunikacji (np. Facebook) przez pracowników w czasie pracy nie wpływa na ich efektywność, a jeśli tak się dzieje, to czy tego rodzaju zachowanie może stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. więcej

Zmiana umowy spółki komandytowej a zastosowanie art. 210 § 1 KSH

21 września 2018
Sąd Najwyższy rozstrzygnął ostatnio jedną z praktycznych wątpliwości dotyczących funkcjonowania konstrukcji spółki komandytowej z komplementariuszem będącym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych już za chwilę

21 września 2018
W dniu 1 października b.r. wchodzą w życie nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponownie zmieniony zostanie sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec sądów rejestrowych oraz urzędów skarbowych. więcej

Ważne zmiany w przepisach o obligacjach

7 września 2018
Regulacyjnym pokłosiem afery Get Backu ma być m.in. istotna zmiana przepisów dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Obligacje przestaną już być prostym i szybkim instrumentem finansowania wewnątrzgrupowego. Niebawem każda emisja będzie nadzorowana przez zewnętrzny podmiot, a informacje o obligacjach (również tych niepublicznych) i ich emitencie będą powszechnie dostępne. więcej