Newslettery i alerty

Ważne zmiany w przepisach o obligacjach

7 września 2018
Regulacyjnym pokłosiem afery Get Backu ma być m.in. istotna zmiana przepisów dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Obligacje przestaną już być prostym i szybkim instrumentem finansowania wewnątrzgrupowego. Niebawem każda emisja będzie nadzorowana przez zewnętrzny podmiot, a informacje o obligacjach (również tych niepublicznych) i ich emitencie będą powszechnie dostępne. więcej

Koniec opłat za zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości?

6 września 2018
Rząd zapowiedział likwidację opłat, które miasta pobierają od inwestorów za zmianę przeznaczenia celu, na który oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste. Zapowiedź ta dotyczy na razie jedynie zmiany przeznaczenia z komercyjnego na mieszkaniowy. więcej

Czy audyt chroni spółkę przed odpowiedzialnością?

6 września 2018
Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przyjęła nową postać – 5 września 2018 r. opublikowano kolejną odsłonę propozycji zmian w prawie, wprowadzających całkowicie nowy model odpowiedzialności korporacji za przestępstwa popełnione przez ich kadry kierownicze i zarządcze. W stosunku do ostatnio opublikowanego projektu zaszły pewne zmiany. Niektóre z nich mają charakter techniczny, inne jednak dość istotnie modyfikują poprzednio proponowane regulacje. Skupić się warto na tej drugiej kategorii. więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa na nowych zasadach – czy będzie bezpieczniej?

4 września 2018
Już dziś wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419) (dalej: „Ustawa”), będąca wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (Dz. Urz. UE 157 z 15.06.2016 r.). więcej

Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

16 sierpnia 2018
Zgodnie z komunikatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) z 10 sierpnia 2018 r., pomoc dla startupów jako grantobiorców w ramach programu BRIdge Alfa ma zostać znacząco ograniczona. Jeden start-up będzie mógł otrzymać maksymalnie 200 tys. euro (ok. 900 tys. – 1 mln złotych) ze względu na zmianę definicji „beneficjenta” w unijnym rozporządzeniu ogólnym (1303/2013). więcej

Kiedy spółka odpowie za przestępstwo prezesa?

10 sierpnia 2018
Pod koniec maja tego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Regulacja obejmie m.in. spółki, w tym spółki w organizacji, fundacje czy przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi. więcej

Sejm uchwalił ustawę uwłaszczeniową

26 lipca 2018
Sejm w ekspresowym tempie uchwalił projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Takie przekształcenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. więcej

Rząd chce ukrócić nadużycia inwestorów przy budowie dróg

24 lipca 2018
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy przeciwko nadużyciom koncernów budowlanych przy budowie dróg i autostrad. Zdaniem rządu, nowe przepisy mają uchronić podwykonawców przed nieuczciwymi praktykami wielkich korporacji i widmem bankructwa. więcej

Dochodzenie roszczeń okresowych z czynszu najmu będzie łatwiejsze

24 lipca 2018
W uchwale z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. III CZP 3/19, Sąd Najwyższy opowiedział się za szerokim rozumieniem prawomocności wyroku. Zgodnie z uchwałą, wygranie procesu o zapłatę np. jednego czynszu zwalnia stronę oraz sąd z dowodzenia zasadności żądania czynszu za kolejne okresy. więcej

Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

27 czerwca 2018
Od kilkunastu miesięcy trwały intensywne prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, o czym pisaliśmy w poprzednich alertach. Za koordynację projektu odpowiadało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. więcej