Bieżąca obsługa korporacyjna

Zespół Crido Legal legitymuje się wszechstronnym doświadczeniem w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego obejmującej każdy aspekt ich działalności. Dzięki doświadczeniu naszych prawników jesteśmy w stanie oferować najwyższej jakości usługi z zakresu szeroko pojętych corporate secretarial services.

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

  • tworzenie spółek osobowych i kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw spółek;
  • tworzenie innych podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń;
  • przygotowanie i obsługa posiedzeń zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów; reprezentacja wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach;
  • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej;
  • sporządzanie projektów zmian aktów założycielskich, umów i statutów spółek;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestrowych;
  • pomoc prawna w zakresie obrotu udziałami i akcjami;
  • likwidacja spółek oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Mateusz Baran

Partner

Wyślij e-mail

Katarzyna Żółcińska

Senior Associate/Adwokat

Wyślij e-mail

dr Szymon Syp

Senior Associate

Wyślij e-mail

 

Newsletter