Doradztwo Crido Legal przy transakcji Exact Systems

7 listopada 2018 , Warszawa

Kancelaria prawna Crido Legal doradzała zarządowi Exact Systems - Pawłowi Gosowi (Prezesowi Zarządu) i Lesławowi Walaszczykowi (Wiceprezesowi Zarządu) przy wykupie managerskim Exact Systems od Work Service S.A. Łączna kwota sprzedaży to 139,76 mln zł, a wliczając w to odbywającą się w ramach transakcji sprzedaż udziałów w Exact Systems GmbH łączna wartość transakcji opiewa
na 155,26 mln zł.

Wykup został dokonany wspólnie z funduszami współzarządzanymi przez CVI Dom Maklerski. Exact Systems to lider rynku kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem był Work Service.

Jako założyciele od początku tworzyliśmy historię Exact Systems. Wiemy jak ogromny potencjał ma firma, a teraz otwierają się przed nami nowe możliwości dalszego rozwoju. Chcemy je w pełni wykorzystać i liczymy na dalszy dynamiczny wzrost spółki – zarówno organiczny jak i poprzez akwizycje – mówi Lesław Walaszczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Kapitałowej Exact Systems.

Ze strony Crido Legal zespołem prowadzącym transakcję zarządzał partner Mateusz Rogoziński, przy wsparciu Magdaleny Purol oraz Mateusza Walczaka. Doradcą Work Service była kancelaria Noerr zaś doradcą CVI była kancelaria Gessel.

Transakcja wykupu managerskiego Exact Systems była jedną z największych w historii polskiego rynku M&A transakcji MBO. Cieszymy się, że moglibyśmy wspomagać Zarząd w toku całego procesu i w tym kluczowym dla dalszego rozwoju spółki momencie– komentuje Mateusz Rogoziński, Partner w kancelarii Crido Legal.

Mateusz Rogoziński

Partner

Wyślij e-mail

Magdalena Purol

Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

Mateusz Walczak

Associate

Wyślij e-mail