Fuzje i przejęcia

Rynek M&A w Polsce jest jednym z bardziej dynamicznych rynków strefy CEE. Prognozy związane z dalszym rozwojem tej części rynku są optymistyczne, a apetyt inwestorów na przejęcia wciąż rośnie.

Doświadczony zespół prawników Crido Legal, specjalizujący się w transakcjach M&A, wraz zespołem doradztwa podatkowego Crido Taxand świadczy kompleksowe usługi doradztwa przy tego typu transakcjach. Z doświadczenia wiemy, że kluczem do profesjonalnego przeprowadzenia transakcji M&A jest zrozumienie charakteru działalności naszego klienta oraz targetu, jak również dynamiczne dostosowanie świadczonych usług do potrzeb klienta i zmieniających się warunków transakcji.   

Doradzamy Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od wstępnych rozmów sprzedającego z kupującym, audytu prawnego i podatkowego, poprzez doradztwo przy przejęciu targetu, uwzględniając również wsparcie klienta w fazie następującej po zamknięciu transakcji. Rozumiejąc złożoność procesów reorganizacyjnych zachodzących po stronie sprzedającego w związku z transakcją, doradzamy kompleksowo (one stop shop) – w zakresie  prawa, podatków, kwestii regulacyjnych, pracowniczych oraz finansowania transakcji.
Nasze usługi skierowane są zarówno do rodzimych przedsiębiorców, jak również do zagranicznych funduszy typu private equity lub venture capital. Wspieramy podmioty z sektora prywatnego i publicznego, doradzając zarówno przy transakcjach prywatyzacyjnych, jak również inwestycjach bezpośrednich.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

  • strukturyzowanie transakcji (pod względem prawnym i podatkowym), w tym przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych oraz spółek prawa obcego;
  • doradztwo w zakresie przygotowywania listów intencyjnych oraz umów o zachowaniu poufności;
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due diligence) oraz sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka istotne z prawnego i biznesowego punktu widzenia;
  • doradztwo i pośrednictwo w transakcjach zbywania i nabywania udziałów lub akcji (share deal);
  • doradztwo i pośrednictwo w transakcjach zbywania i nabywania aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (asset deal);
  • prowadzenie negocjacji, organizowanie spotkań i przygotowanie kompletnej dokumentacji transakcyjnej;
  • negocjowanie, przygotowywanie i zawieranie porozumień typu joint venture, ustalanie zasad współpracy udziałowców/akcjonariuszy.