Informatyzacja rejestru KRS – pierwsze zmiany od jutra

14 marca 2018

Już 15 marca b.r. wchodzi w życie rewolucyjna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z perspektywy spółek, jedną z ważniejszych zmian będzie nowy sposób składania rocznych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Do tej pory roczne sprawozdanie finansowe oraz dokumenty związane z jego zatwierdzeniem były składane do rejestru przedsiębiorców w formie papierowej, natomiast od 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe będą mogły być sporządzane i składane jedynie w formie elektronicznej (forma jednolitego pliku kontrolnego). Docelowo ustawodawca dąży do tego, aby wszystkie wnioski składane w KRS miały formę elektroniczną oraz by akta rejestrowe były prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Pierwszy etap zmian

W okresie przejściowym, tj. od 15 marca b.r. do 30 września b.r., roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty powiązane (sprawozdanie audytora z badania, odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty, sprawozdanie z działalności) powinny być wysyłane w formie skanu za pomocą nowego systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oznacza to, że żadne wnioski papierowe w tym zakresie nie będą przez sąd rejestrowy przyjmowane.

Co więcej, dokumenty powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wymóg ten wiąże się zatem z obowiązkiem posiadania profilu zaufanego ePUAP lub dysponowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co dla wielu przedsiębiorców może okazać się nowością.

W praktyce najistotniejsze okaże się odpowiednie funkcjonowanie oraz intuicyjność nowego systemu teleinformatycznego KRS – ma on zacząć funkcjonować od jutra od godziny 7:00 rano.

 

 

Katarzyna Żółcińska

Senior Associate/Adwokat

Wyślij e-mail

Justyna Solnica

Associate

Wyślij e-mail

 

Newsletter