Nowe twarze i awanse w CRIDO LEGAL

5 lipca 2018 , Warszawa

Do kancelarii Crido Legal na stanowisko Senior Associate dołączyła dr Katarzyna Witkowska-Moździerz, która wzmocni praktykę Litigation. Joanna Winter Szymańska awansowała na stanowisko Counsel w Dziale RE. Obecnie Crido Legal liczy 34 prawników.

Strategiczne podejście kancelarii zakłada, że będziemy utrzymywać wzrost liczby prawników. Szukamy elementów synergii z naszymi dotychczasowymi działaniami – tak budowaliśmy tę firmę. Zawsze w dużym zakresie pracowaliśmy dla podmiotów z rynku nieruchomości, co spowodowało, że zaczęliśmy też świadczyć dla nich usługi, specjalizując się z czasem w ich biznesie. Opierając się na synergii z zespołem postępowań podatkowych zbudowaliśmy rok temu zespół white collar crime. Obsługujemy coraz więcej transakcji fuzji i przejęć, na kanwie których niekiedy powstają później spory, co jest dla nas bodźcem do rozwoju zespołu litigation. Chcemy zwiększać zakres usług, ale też rośnąć organicznie i pozyskiwać nowych ekspertów w danych dziedzinach - Jakub Ziółek, Partner Zarządzający w Crido Legal.

dr Katarzyna Witkowska-Moździerz  jest adwokatem, świetnym specjalistą w zakresie postępowań karnych ale też cywilnych i administracyjnych. Na stanowisku Senior Associate wzmocni praktykę litigation (którą od roku rozwija adwokat Katarzyna Komulainen). Katarzyna Witkowskajest adwokatem specjalizującym się w sprawach z zakresu tzw. white collar crime oraz w sporach cywilnych i gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły między innymi przestępstw na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym czy przestępstw korupcyjnych. Zajmowała się również sprawami z zakresu oszustw podatkowych, w tym dotyczących podatku VAT. Jako obrońca reprezentowała oskarżonych oraz pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonych. W procesach reprezentowała zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Katarzyna prowadziła również szereg skomplikowanych sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, dotyczących między innymi wieloaspektowych inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kolejowego czy odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Przed dołączeniem do zespołu Crido, Katarzyna przez ponad 6 lat związana była z renomowaną krakowską kancelarią, specjalizującą się w sprawach z zakresu tzw. przestępczości białych kołnierzyków. W 2015 r. otrzymała prestiżowe stypendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, zaś w 2016 r. została laureatką nagrody Rising Stars - Prawnicy Liderzy Jutra. Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Angażuje się w prace samorządu adwokackiego, będąc m.in. współzałożycielką Komisji Nowoczesna Adwokatura przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Radca prawny Joanna Winter- Szymańska specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce rynku nieruchomości. Wielokrotnie uczestniczyła w  prowadzeniu audytu prawnego (due diligence) nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Co więcej, posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, w tym opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu dokumentacji związanej z transakcjami nabycia i zbycia nieruchomości. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania umów najmu powierzchni biurowych i komercyjnych, zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy, jak również dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym. Poza tym Joanna posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi. Świadczy także pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania różnego rodzaju umów handlowych.

 

 

dr Katarzyna Witkowska-Moździerz

Senior Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

Joanna Winter-Szymańska

Counsel / Radca prawny

Wyślij e-mail