Nowelizacja prawa własności przemysłowej ma znaczenie dla zarządców galerii handlowych

25 października

Procedowany obecnie projekt zmian do ustawy prawo własności przemysłowej może mieć kluczowe znaczenie również dla rynku zarządców galerii handlowych. Wynika to z propozycji nowelizacji art. 296 ust.3, który zakłada możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary niepochodzące od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

Jak ma się ta propozycja zmian do zarządców galerii handlowych – otóż w uzasadnieniu do projektu zmian do ustawy, ustawodawca jasno wskazał, iż przyczyną proponowanych zmian jest rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C 494/15.

W toku przedmiotowej sprawy Trybunał zajął się jednym z pytań prejudycjalnych, ustalając czy zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu tego przepisu, objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Odpowiedź Trybunału na to pytanie była twierdząca – tak, zakresem pojęcia „pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Co to może oznaczać w praktyce dla zarządców galerii handlowych – może to oznaczać, iż właściciele marek dostaną silne prawo polegające na możliwości domagania się odszkodowania od każdego, kto rozprowadza podróbki jego produktów w tym również od podmiotów, które wynajmują powierzchnię handlową, na której takie podróbki są sprzedawane, czyli właśnie od właścicieli galerii handlowych.

Bartosz Tomaszewski

Partner
Crido Legal

Wyślij e-mail

Joanna Winter-Szymańska

Counsel / Radca prawny

Wyślij e-mail

 

Newsletter