Nowy partner odpowiedzialny za Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych w kancelarii Crido Legal

4 kwietnia 2018

Do kancelarii prawnej Crido Legal dołączył radca prawny Bartosz Tomaszewski, który będzie pełnił funkcję partnera odpowiedzialnego za Zespół Prawa Własności Intelektualnej i Danych Osobowych. Jego szerokie doświadczenie w obszarze IP, RODO i nowych technologii będzie stanowiło dopełnienie usług świadczonym klientom Crido nie tylko w obszarze prawa, ale i doradztwa biznesowego oraz zarządzania innowacjami.

Bartosz Tomaszewski jest ekspertem w obszarze prawa nowoczesnych technologii, w tym Internetu oraz e-commerce i tym zakresie będzie rozwijał kompetencje kancelarii. Posiada też doświadczenie przy projektach wdrożenia centralnych systemów komputerowych w polskich oraz  międzynarodowych firmach, jak również w kompleksowym doradztwie zarządzania ryzykiem prawnym w projektach informatycznych. Nowy partner będzie doradzał przedsiębiorcom przy wejściu nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się wejścia w życie RODO. Bartosz jest mediatorem w sądzie polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i arbitrem w sądzie polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem do zespołu Crido Legal pracował przez blisko 14 lat w kancelarii  Baker & McKenzie.

Zakres usług prawnych, które może zaoferować zespół kierowany przez mec. Bartosza Tomaszewskiego jest bardzo szeroki. Szczegółowy zakres obejmuje wsparcie prawne w zakresie:

  • aspektów zarządzania własnością intelektualną, zarówno w spółkach z sektora nowoczesnych technologii, jak i podmiotów, które zainteresowane są komercjalizacją twórczych wytworów ludzkiej pracy w różnorodnych sektorach, takich jak sektor finansowy, FMCG, budowlany oraz R&D;
  • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej w spółce;
  • strategii zarządzania własnością intelektualną i ochrony takiej własności;
  • przygotowanie i negocjowanie umów mających za przedmiot własność intelektualną (umowy IT, umowy o pracę, umowy korzystania z praw własności przemysłowej);
  • analizy ryzyka związanego z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od współpracy z partnerem biznesowym i reprezentowaniu klienta w sądzie powszechnym lub arbitrażowym;
  • skutecznej implementacji wymogów nałożonych przez RODO.

 

 

Bartosz Tomaszewski

Partner
Crido Legal

Wyślij e-mail

 

Newsletter