Prawo karne gospodarcze („white collar crime”)

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego (white collar crime), ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zarządzaniem spółkami, grupami kapitałowymi, działalnością na rynku finansowym, czy też naruszeniem szeroko pojętego interesu finansowego państwa.

Reprezentujemy pokrzywdzonych, podejrzanych lub oskarżonych odpowiednio w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Wyróżniają nas umiejętności w zakresie technik i taktyk kryminalistycznych, jak również współpraca ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz rzeczoznawcami i biegłymi.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • kompleksowe doradztwo prawne przy przygotowywaniu, wdrażaniu oraz nadzorowaniu wykonywania strategii mających na celu zapobieganie lub minimalizację wystąpienia postępowań karnych w przypadku oskarżeń kierowanych pod adresem naszych klientów
  • wsparcie prawne w tworzeniu systemów compliance i kontroli wewnętrznej i wdrażaniu ich u klientów w celu zapewnienia zgodności procesów biznesowych i profilu organizacji z regulacjami prawnymi
  • prowadzenie wewnętrznych dochodzeń oraz pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem przydatności procesowej
  • przygotowanie analizy i oceny materiału dowodowego oraz tworzenie strategii procesowej w sprawach opartych na przepisach kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego oraz pozakodeksowych przepisach karnych
  • reprezentację klientów w charakterze obrońcy, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego we wszystkich fazach postępowania karnego (w tym karno-skarbowego) przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym

Katarzyna Komulainen

Senior Associate / Adwokat

Wyślij e-mail

dr Katarzyna Witkowska-Moździerz

Senior Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

 

Newsletter