Prawo spółek

Dzisiejsze realia rynkowe, warunki silnej konkurencji oraz chęć zapewnienia jak największej efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorców wymaga elastycznego podejścia i dopasowania konkretnej struktury do wymogów rynku i założonych celów.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zespół prawników Crido Legal, dzięki swojej ugruntowanej wiedzy, zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę procesów restrukturyzacji pozwalającą dopasować formę i model prowadzonej działalności do skonkretyzowanych wymogów klientów m.in. poprzez:

  • tworzenie struktur transgranicznych z udziałem funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
  • łączenie i podział spółek prawa handlowego;
  • przekształcanie spółek;
  • operacje na kapitałach własnych spółek (podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego);
  • zawieranie umów aportowych, transakcji share for share, emisję obligacji;
  • przeprowadzanie wszechstronnych analiz due diligence na potrzeby restrukturyzacji, identyfikowanie ryzyk, jak również możliwości optymalizacji formy wykonywanej działalności;
  • tworzenie złożonych struktur kapitałowych z wykorzystaniem spółek celowych, dostosowanych ściśle do konkretnych potrzeb i wymogów klienta, również z zaangażowaniem podmiotów i struktur zagranicznych;
  • planowanie i wdrażanie bezgotówkowych modeli rozliczenia zobowiązań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w restrukturyzacji.