Rozwój Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy poprzez doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

22 Lutego 2018

Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy realizuje Projekt pt.
Rozwój Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy poprzez doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Projekt polega na realizacji na rzecz Crido Legal specjalistycznej usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym i strategicznym poprzez podniesienie poziomu zarządzania relacjami z klientami oraz zwiększenie wykorzystania narzędzi i rozwiązań marketingowo-sprzedażowych automatyzujących sprzedaż.

Efektem realizacji Projektu będzie wypracowanie nowych rozwiązań w skali przedsiębiorstwa, optymalizujących procesy marketingowo – sprzedażowe.

Całkowita wartość projektu wynosi 146 493,00 PLN, a dofinansowanie 92 808,10 PLN.