Śniadanie Crido Legal pt. Kiedy spółka odpowie za prezesa?

26 września 2018 , Warszawa

Serdecznie zapraszamy na śniadanie pt. „Kiedy spółka odpowie za prezesa?”, podczas którego opowiemy o zagrożeniach i obowiązkach dla spółek, jakie wynikać będą z nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (dalej: Ustawa) jest aktualnie procedowana w Sejmie. Projekt przewiduje szereg dotkliwych kar oraz środków karnych dla spółek w przypadku popełnienia przestępstwa przez ich kadry zarządzające i nadzorcze, takich jak likwidacja spółki, zakaz przyjmowania dotacji i subwencji czy wyłączenie od udziału w postępowaniach przetargowych z zakresu zamówień publicznych. Wprowadza także wiele nowych obowiązków, które powinny zostać spełnione przez korporacje w celu uniknięcia odpowiedzialności.

Z tego powodu chcielibyśmy zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe w dniu 11 października 2018 r., podczas którego wyjaśnimy na czym polegać będzie odpowiedzialność spółki za jej zarząd czy radę nadzorczą. Ponadto opowiemy, jak dostosować przedsiębiorstwo do regulacji Ustawy i na czym polega wdrożenie procedur bezpieczeństwa. Przybliżymy również przebieg możliwych postępowań oraz konsekwencje, jakie mogą spotkać przedsiębiorstwo w sytuacji niedostosowania wewnętrznych procedur do nowych wymagań, jakie stawia Ustawa.

Odpowiemy między innymi na następujące pytania:

  • Kogo dotyczy nowa Ustawa?
  • Jakie obowiązki dla przedsiębiorstw wynikają z Ustawy?
  • Jakie kary przewiduje Ustawa i jak ich uniknąć?
  • Jakie procedury należy wdrożyć w przedsiębiorstwie?

Mamy nadzieję, że poruszone kwestie pomogą Państwu w podjęciu decyzji jak usprawnić proces wdrożenia obowiązków, jakie niebawem zostaną nałożone przez Ustawę na Państwa przedsiębiorstwo.

Spotkanie poprowadzą nasze ekspertki z zakresu prawa karnego gospodarczego (white collar crime) odpowiedzialne za praktykę postępowań sądowych i rozwiązywania sporów –  adwokat Katarzyna Komulainen oraz adwokat dr Katarzyna Witkowska-Moździerz.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z firmy.

Termin spotkania: 11 października 2018 (czwartek), godz 9.00.

Miejsce spotkania: restauracja Casa Pablo przy ul. Grzybowskiej 5A, Warszawa

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 7 października 2018

R.S.V.P. :

Barbara Rączkowska

E:     barbara.raczkowska@crido.pl

T:    +48 22 324 56 39

dr Katarzyna Witkowska-Moździerz

Senior Associate
Crido Legal

Wyślij e-mail

Katarzyna Komulainen

Senior Associate / Adwokat

Wyślij e-mail