Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne zamknięte cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów Crido Legal nie tylko jako wehikuły wykorzystywane w procesach reorganizacji podatkowych, lecz również dla typowych struktur typu venture Capital, a nawet w ramach planowania sukcesji rodzinnej.

Wśród nich sporą grupę stanowią także fundusze sekurytyzacyjne, nabywające portfele wierzytelności od banków, których wierzytelnościami zarządzają firmy windykacyjne posiadające licencję KNF.

Nasi prawnicy dysponują kompleksową wiedzą z zakresu tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla dedykowanych inwestorów, co umożliwia im sprawne i profesjonalne przeprowadzenie klienta przez proces zakładania funduszu, wnoszenia do niego aktywów, jak również wspieranie klientów w bieżącej obsłudze funduszu i w procesie wyjścia z funduszu.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • wsparcie w procesie wyboru towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
  • negocjowanie i przygotowanie umowy o współpracy z TFI oraz statutu funduszu;
  • tworzenie umów z podmiotami zarządzającymi aktywami funduszy;
  • tworzenie umów w procesie wnoszenia aktywów do funduszu;
  • obsługa transakcji przeprowadzanych z udziałem funduszu;
  • obsługa wypłat z funduszu i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych;
  • bieżąca obsługa korporacyjna funduszu (zgromadzenia inwestorów);
  • doradztwo w zakresie możliwości wyjścia z funduszu inwestycyjnego i jego likwidacji.

Mateusz Baran

Partner

Wyślij e-mail

Katarzyna Żółcińska

Senior Associate/Adwokat

Wyślij e-mail

 

Newsletter