Bankowość i finanse

Finansowanie zawsze odgrywało kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorców zapewniając im stabilny wzrost i umożliwiając ekspansję.

Zespół Crido Legal wspiera inwestorów w pozyskiwaniu finansowania, jak również banki w procesie jego udzielania. Jesteśmy w stanie dostosować się do dynamiki projektu  i sprawnie przeprowadzić proces finansowania, czy to z perspektywy kredytobiorcy, czy kredytodawcy. Posiadamy doświadczenie zarówno w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych firm poszukujących finansowania, jak i we współpracy z bankami. Zdobyliśmy je uczestnicząc w szeregu projektów typu „project finance” oraz reorganizacjach korporacyjnych prowadzonych dla podmiotów zróżnych branż, które zazwyczaj wiążą się z koniecznością uzyskania zgody banku oraz zmiany struktury finansowania bankowego.

Kredytobiorcom doradzamy na wszystkich etapach pozyskiwania finansowania, począwszy od wstępnych rozmów między stronami, poprzez przeprowadzenie audytu prawnego i podatkowego, doradztwo przy negocjacjach wstępnych warunków kredytowania („term sheetu”), przygotowanie i negocjacje dokumentacji kredytowej, aż po wsparcie klienta w obsłudze kredytu. Nasza praktyka obejmuje również doradztwo dla banków w zakresie sporządzenia dokumentacji kredytowej.

Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji kredytowej w standardzie LMA oraz na wzorach banku,
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due diligence) oraz sporządzanie raportów identyfikujących ryzyka istotne z prawnego i biznesowego punktu widzenia,
  • przygotowanie i negocjowanie kompletu zabezpieczeń w tym zastawów, hipoteki, umów wsparcia, podporządkowania, cesji etc,
  • sporządzanie innych dokumentów niezbędnych w procesie finansowania, takich jak opinia dotycząca należytej reprezentacji kredytobiorcy („capacity opinion”) czy opinia dotycząca wykonalności zabezpieczeń i dokumentacji kredytowej („enforceability opinion”),
  • doradztwo w zakresie obsługi kredytu w tym w szczególności spełniania warunków zawieszających oraz następczych,
  • doradztwo dla kredytobiorcy oraz dla banku w związku ze zmianą sytuacji kredytobiorcy (zmiana formy prawnej, zmiana wspólników kredytobiorcy oraz inne reorganizacje korporacyjne), w szczególności pomoc w zakresie uzyskania zgody banku, doradztwo w zakresie koniecznych zmian umowy kredytowej i zabezpieczeń.

Doradztwo prawne przy finansowaniu budowy farmy wiatrowej

Opis projektu: Doradztwo prawne dotyczące uzyskania finansowania w celu realizacji drugiej fazy inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej o mocy 67,5 MW na kwotę około 270 M PLN. Doradztwo obejmowało kompleksową obsługę, w tym negocjacje umowy kredytu w standardzie LMA, wszystkich zabezpieczeń, jak również wsparcie klienta podczas due diligence wykonywanego przez doradcę prawnego i technicznego banku oraz w realizacji warunków zawieszających i następczych.

Komentarz: Sprawne zapewnienie finansowania realizacji drugiej fazy realizacji inwestycji było kluczowe ze względu na wprowadzenie ustawy o OZE. Negocjacje dokumentacji kredytowej odbywały się równolegle z toczącymi się pracami nad pierwszą fazą inwestycji oraz już częścią drugiej. Niezbędne zatem było odpowiednie ułożenie całego procesu tak, aby zapewnić uruchomienie kredytu i spełnienie warunków w terminie wynikającym z umowy dostawy turbin, co pozwoliło uniknąć opóźnień w realizacji inwestycji.

Filip Badziak

Senior Associate

Wyślij e-mail

 

Newsletter