Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

Crido Legal oferuje kompleksowe doradztwo prawne związane z rozwiązywaniem sporów gospodarczych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań sądowych (w tym arbitrażowych), postępowań administracyjnych, mediacji oraz ADR, we wszystkich fazach sporu - od momentu zapowiedzi jego zaistnienia, przez etap negocjacji, sporu sądowego we wszystkich instancjach, aż po jego zakończenie poprzez skuteczne wyegzekwowanie praw klientów.

Pomagamy naszym klientom zarówno w zapobieganiu powstania sytuacji spornych – poprzez wdrożenie odpowiednich instrumentów do bezpiecznego osiągnięcia założonych przez klientów celów biznesowych, jak i  w zarządzaniu sporem poprzez przygotowanie strategii działania zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku procesu sądowego.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • kompleksowe doradztwo prawne przy przygotowywaniu i wdrażaniu strategii prowadzenia sporów (w szczególności sporów gospodarczych, sporów inwestycyjnych sporów korporacyjnych oraz sporów dotyczących praw własności intelektualnej)
  • przygotowanie wszelkiego rodzaju pism w sprawie: wezwań do zapłaty, pozwów, odpowiedzi na pozew, pism w toku procesu, apelacji i kasacji oraz pism w toku postępowania egzekucyjnego
  • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentację klientów w rozwiązywaniu sporów w trybie mediacji, ugód oraz postępowań polubownych
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą

Katarzyna Komulainen

Senior Associate / Adwokat

Wyślij e-mail

 

Newsletter