Prawo pracy

Zapewniamy naszym klientom bieżącą obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, której celem jest ograniczenie zagrożeń związanych ze stosowaniem prawa pracy w ramach organizacji. Wspieramy naszych klientów we wszystkich przypadkach rozwiązywania umowy o pracę, przygotowywaniu i rozwiązywaniu kontraktów menedżerskich, globalnych migracjach oraz delegowaniu pracowników. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z zakazami konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz nieuczciwą konkurencją.

Nasz dział ściśle współpracuje z działem prawa spółek oraz działem podatkowym, co pozwala na kompleksowe zaadresowanie kwestii kluczowych z punktu widzenia naszych klientów.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • kompleksowa obsługa całego procesu zatrudnienia, tj. przygotowywanie umów o pracę, umów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji jak również przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych (w tym postępowania sądowe), zwolnienia grupowe i indywidualne
  • reorganizacje przedsiębiorstw, w tym przenoszenie zakładów pracy związane z łączeniem i dzieleniem spółek handlowych, wydzielaniem zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • kwestie związane z delegowaniem pracowników

Mateusz Baran

Partner

Wyślij e-mail

 

Newsletter