Transakcje na rynku nieruchomości

Crido Legal oferuje kompleksowe doradztwo w związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, w tym zarówno gruntów inwestycyjnych, jak również gotowych projektów (handlowych, biurowych, magazynowych). Nasze usługi obejmują badania due diligence, ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek, przygotowanie i opiniowanie dokumentacji oraz prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi w przedmiocie finansowania i rozliczenia transakcji. Transakcje nieruchomościowe prowadzone są przez naszych ekspertów, którzy zdobyli doświadczenie w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę prawno-podatkową transakcji, uwzględniającą w szczególności:

  • ustalenie wspólnie z klientem optymalnej struktury transakcji z punktu widzenia przepisów podatkowych, a także z punktu widzenia zabezpieczenia ryzyk prawnych i biznesowych klienta;
  • przygotowanie do transakcji, w tym organizację przetargu lub innej procedury wyłonienia oferentów, przygotowanie data room oraz doradztwo w zakresie audytu prawnego spółki i nieruchomości;
  • przygotowanie, negocjowanie i doprowadzenie do podpisania listu intencyjnego zawierającego podstawowe parametry transakcji;
  • koordynację wszystkich kwestii związanych ze spłatą istniejącego zadłużenia (organizowanie oświadczenia banku w przedmiocie spłaty, oświadczeń o zwolnieniu zabezpieczeń etc.);
  • ustalanie struktury rozliczenia transakcji oraz właściwych zabezpieczeń (umowa escrow);
  • negocjowanie i doprowadzenie do zamknięcia dokumentacji transakcyjnej (umowy sprzedaży, umowy przeniesienia praw i innych umów towarzyszących).

Krzysztof Marzyński

Partner

Wyślij e-mail

Joanna Winter-Szymańska

Counsel / Radca prawny

Wyślij e-mail

 

Newsletter