Sprawozdanie z działalności wymagane również w niektórych spółkach komandytowych i jawnych

23 czerwca 2017

Co prawda zmiana ustawy o rachunkowości nakładająca nowe obowiązki na wybrane spółki komandytowe oraz jawne weszła w życie już w drugiej połowie 2015 roku, ale znajduje ona zastosowanie dopiero w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 roku. Zatem praktyczne konsekwencje wprowadzonych zmian będą odczuwalne dopiero teraz.

To dobry moment, żeby przypomnieć co tak właściwie się zmieniło – koniec czerwca to ostatni dzwonek na zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółek, dla których ostatni rok obrotowy równał się ostatniemu rokowi kalendarzowemu.

Czytaj więcej na podatkiwbiznesie.pl.

Marzena Lau

Senior Associate

Wyślij e-mail